Acc #90601: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Garen Huyết Kiếm

 • Ryze Thầy Mo

 • Kayle

 • Master Yi

 • Ryze

 • Teemo

 • Tryndamere

 • Jax

 • Caitlyn

 • Nocturne

 • Nasus

 • Akali

 • Garen

 • Lux

 • Darius

 • Yasuo

 • Zed