Acc #90602: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Garen Huyết Kiếm

 • Xin Zhao

 • Fiddlesticks

 • Kayle

 • Master Yi

 • Warwick

 • Tryndamere

 • Veigar

 • Lee Sin

 • Nasus

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Ziggs

 • Yasuo

 • Yone