Acc #90609: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Singed Tai Họa

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Kayle

 • Master Yi

 • Sivir

 • Soraka

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Ashe

 • Singed

 • Dr. Mundo

 • Janna

 • Veigar

 • Nasus

 • Poppy

 • Garen

 • Riven

 • Zed