Acc #90614: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Sivir Tổ Đội Quản Ngục

 • Garen Huyết Kiếm

 • Annie

 • Master Yi

 • Ryze

 • Sivir

 • Warwick

 • Ashe

 • Poppy

 • Garen

 • Yasuo