Acc #90619: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Tristana

 • Warwick

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Jax

 • Caitlyn

 • Malphite

 • Vayne

 • Poppy

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Darius