Acc #90631: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Xin Zhao

 • Kayle

 • Master Yi

 • Sivir

 • Soraka

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Tryndamere

 • Taric

 • Veigar

 • Nasus

 • Nidalee

 • Garen