Acc #90639: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Master Yi

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Amumu

 • Rammus

 • Veigar

 • Malphite

 • Katarina

 • Lee Sin

 • Udyr

 • Fizz

 • Volibear

 • Fiora

 • Yasuo

 • Yone