Acc #90640: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Neo PAX Sivir

 • Garen Huyết Kiếm

 • Ashe Nữ Hoàng

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Sivir

 • Tristana

 • Ashe

 • Cho'Gath

 • Brand

 • Garen

 • Xerath

 • Yasuo

 • Zed