Acc #90651: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Jinx Vệ Binh Tinh tú

 • Garen Huyết Kiếm

 • Teemo Gấu Trúc

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Sivir

 • Teemo

 • Warwick

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Karthus

 • Veigar

 • Lee Sin

 • Garen

 • Yasuo

 • Jinx