Acc #90656: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Caitlyn Vũ Khí Tối Thượng

 • Garen Huyết Kiếm

 • Master Yi

 • Sivir

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Jax

 • Dr. Mundo

 • Caitlyn

 • Malphite

 • Nasus

 • Poppy

 • Garen