Acc #90662: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

  • Samurai Yi

  • Riot Kayle

  • Xin Zhao

  • Kayle

  • Master Yi

  • Nunu & Willump

  • Malphite

  • Udyr