Acc #90674: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Warwick Toán Cướp Hắc Ám

 • Riot Kayle

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Kayle

 • Master Yi

 • Ryze

 • Warwick

 • Tryndamere

 • Nasus

 • Poppy

 • Garen