Acc #90681: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Twisted Fate

 • Xin Zhao

 • LeBlanc

 • Master Yi

 • Alistar

 • Teemo

 • Tristana

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Morgana

 • Katarina

 • Ngộ Không

 • Poppy

 • Garen

 • Yasuo