Acc #90688: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

  • SIÊU PHẨM: Yasuo

  • Garen Huyết Kiếm

  • Master Yi

  • Ashe

  • Brand

  • Garen

  • Yasuo

  • Zed