Acc #90690: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Nunu & Willump Máy

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Tryndamere

 • Singed

 • Caitlyn

 • Nocturne

 • Brand

 • Nasus

 • Garen

 • Malzahar

 • Ahri

 • Kalista