Acc #90691: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Garen Quân Đoàn Thép

 • Garen Hiệp Sĩ Đen

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Kayle

 • Master Yi

 • Alistar

 • Sion

 • Sivir

 • Soraka

 • Teemo

 • Warwick

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Malphite

 • Nasus

 • Garen

 • Riven