Acc #90706: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Olaf

 • Twisted Fate

 • Xin Zhao

 • Fiddlesticks

 • Master Yi

 • Soraka

 • Ashe

 • Taric

 • Heimerdinger

 • Nasus

 • Diana

 • Zed