Acc #90708: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Garen Long Tướng

 • Veigar Râu Xám

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Warwick

 • Miss Fortune

 • Tryndamere

 • Veigar

 • Malphite

 • Garen

 • Yasuo