Acc #90719: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Garen Huyết Kiếm

 • Xin Zhao

 • Ryze

 • Warwick

 • Tryndamere

 • Veigar

 • Caitlyn

 • Poppy

 • Garen

 • Darius

 • Yasuo

 • Zed

 • Illaoi