Acc #90724: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Ahri Thần Tượng Âm Nhạc

 • Garen Huyết Kiếm

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Tristana

 • Amumu

 • Janna

 • Lee Sin

 • Nasus

 • Poppy

 • Garen

 • Ahri