Acc #90727: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • SKT T1 Elise

 • Veigar Santa Xấu Xa

 • Mordekaiser Già Chuồn

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Veigar

 • Caitlyn

 • Elise

 • Brand

 • Nasus

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Yone