Acc #90729: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Twisted Fate

 • Kayle

 • Master Yi

 • Sivir

 • Warwick

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Renekton

 • Nasus

 • Akali

 • Garen

 • Yasuo