Acc #90746: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Garen Huyết Kiếm

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Alistar

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Ashe

 • Cho'Gath

 • Janna

 • Blitzcrank

 • Garen