Acc #90747: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Ryze

 • Soraka

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Ashe

 • Jax

 • Singed

 • Dr. Mundo

 • Janna

 • Caitlyn

 • Brand

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Yone