Acc #90756: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Ashe Nữ Hoàng Vũ Trụ

 • Malphite Đại Pháo

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Master Yi

 • Ashe

 • Cho'Gath

 • Caitlyn

 • Malphite

 • Brand

 • Garen

 • Yasuo