Acc #90757: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

  • Garen Huyết Kiếm

  • Kog'Maw Sâu Róm

  • Ashe Thạch Anh

  • Ashe

  • Brand

  • Garen

  • Kog'Maw

  • Bard