Acc #90769: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Alistar Chinh Phục

 • Pantheon Tàn Nhẫn

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Alistar

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Malphite

 • Ngộ Không

 • Lee Sin

 • Nasus

 • Pantheon

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Darius

 • Yasuo

 • Zed

 • Yone