Acc #90776: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Anivia Công Nghệ

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Alistar

 • Sivir

 • Teemo

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Jax

 • Evelynn

 • Anivia

 • Lee Sin

 • Poppy

 • Garen

 • Yasuo