Acc #90781: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Garen Huyết Kiếm

 • Garen Hiệp Sĩ Đen

 • Xin Zhao

 • Kayle

 • Master Yi

 • Ryze

 • Tristana

 • Ashe

 • Cho'Gath

 • Veigar

 • Brand

 • Garen

 • Azir