Acc #90789: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

  • Garen Huyết Kiếm

  • Master Yi

  • Alistar

  • Warwick

  • Ashe

  • Tryndamere

  • Amumu

  • Garen

  • Darius

  • Yasuo