Acc #90791: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Kayle Siêu Phàm

 • Lux Hoàng Tộc

 • Kayle

 • Master Yi

 • Warwick

 • Cho'Gath

 • Lee Sin

 • Garen

 • Lux

 • Yasuo

 • Zed

 • Yone