Acc #90792: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • SIÊU PHẨM: Ashe

 • Garen Huyết Kiếm

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Sivir

 • Soraka

 • Warwick

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Veigar

 • Lee Sin

 • Garen