Acc #90795: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

  • Sivir Công Chúa Chiến Binh

  • Warwick Sói Điên

  • Xin Zhao

  • Master Yi

  • Sivir

  • Warwick

  • Miss Fortune

  • Tryndamere

  • Yasuo

  • Zed