Acc #90800: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Garen Huyết Kiếm

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Ryze

 • Tryndamere

 • Jax

 • Rammus

 • Nasus

 • Poppy

 • Akali

 • Garen

 • Yasuo

 • Yone