Acc #90802: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Heimerdinger Tiệc Bể Bơi

 • Zed Lôi Kiếm

 • Master Yi

 • Jax

 • Janna

 • Caitlyn

 • Brand

 • Lee Sin

 • Heimerdinger

 • Nasus

 • Ezreal

 • Garen

 • Yasuo

 • Jinx

 • Zed

 • Neeko

 • Yone