Acc #90806: Khung Đồng - Rank Đồng IV

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Garen Huyết Kiếm

 • Annie

 • Xin Zhao

 • LeBlanc

 • Kayle

 • Master Yi

 • Nunu & Willump

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Evelynn

 • Rammus

 • Taric

 • Brand

 • Nasus

 • Garen

 • Talon

 • Riven

 • Ahri

 • Volibear

 • Yasuo

 • Yone