Acc #90809: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Shaco Hoàng Gia

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Galio

 • Xin Zhao

 • Fiddlesticks

 • Sivir

 • Miss Fortune

 • Evelynn

 • Shaco

 • Brand

 • Nasus

 • Ezreal

 • Garen

 • Riven

 • Yone