Acc #90811: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Kayle

 • Master Yi

 • Sivir

 • Soraka

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Jax

 • Amumu

 • Garen