Acc #90819: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Annie Gấu Bé Bỏng

 • SKT T1 Lee Sin

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Master Yi

 • Soraka

 • Nunu & Willump

 • Ashe

 • Singed

 • Anivia

 • Dr. Mundo

 • Caitlyn

 • Brand

 • Lee Sin

 • Poppy

 • Garen

 • Darius

 • Aatrox