Acc #90828: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Galio

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Jax

 • Amumu

 • Malphite

 • Lee Sin

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Darius

 • Zed

 • Yone