Acc #90830: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Sivir

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Cho'Gath

 • Veigar

 • Jarvan IV

 • Nasus

 • Garen

 • Lux

 • Graves