Acc #90841: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Warwick Sói Điên

 • Olaf

 • Galio

 • Xin Zhao

 • LeBlanc

 • Kayle

 • Master Yi

 • Warwick

 • Tryndamere

 • Evelynn

 • Nocturne

 • Elise

 • Ngộ Không

 • Garen

 • Riven

 • Shen

 • Kled