Acc #90842: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Garen Biệt Kích

 • Xin Zhao

 • Kayle

 • Master Yi

 • Warwick

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Veigar

 • Heimerdinger

 • Poppy

 • Garen