Acc #90845: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Brand Thây Ma

 • Garen Huyết Kiếm

 • Master Yi

 • Teemo

 • Jax

 • Veigar

 • Caitlyn

 • Brand

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Yasuo

 • Sett