Acc #90856: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Garen Huyết Kiếm

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Ryze

 • Warwick

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Blitzcrank

 • Brand

 • Garen

 • Zed