Acc #90859: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Alistar Bò Sữa

 • Xin Zhao

 • Kayle

 • Master Yi

 • Alistar

 • Ryze

 • Sivir

 • Warwick

 • Ashe

 • Dr. Mundo

 • Poppy

 • Garen

 • Darius

 • Yasuo