Acc #90874: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Fizz Biệt Đội Omega

 • Master Yi Kiếm Sĩ Vũ Tru

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Master Yi

 • Trundle

 • Caitlyn

 • Brand

 • Garen

 • Ahri

 • Fizz

 • Zed

 • Yone