Acc #90876: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Urgot Cỗ Máy Chiến Đấu

 • Tristana Phù Thủy

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Urgot

 • Master Yi

 • Tristana

 • Ashe

 • Morgana

 • Caitlyn

 • Brand

 • Nasus

 • Poppy

 • Garen

 • Darius