Acc #90879: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Jax Thần Trượng

 • Galio Biệt Kích

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Galio

 • Jax

 • Lee Sin

 • Nidalee

 • Darius

 • Yasuo

 • Yone