Acc #90880: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

  • Twisted Fate

  • Master Yi

  • Warwick

  • Ashe

  • Evelynn

  • Veigar

  • Maokai

  • Poppy

  • Garen

  • Riven